BEPALINGS & VOORWAARDES DIE BOEKKLUB (EDMS) BPK SE INTEKENDIENS

KONTAKBESONDERHEDE
Jy kan Die Naguilklub kontak vir enige navrae of om jou intekening te verander/beëindig. Stuur ‘n e-pos aan info@dienaguilklub.com.

1. Inleiding en aanvaarding

1.1 Die Naguilklub, handelsmerk van Die Boekklub (Eiendoms) Beperk (Registrasienommer: 2018/100784/07) (“ons“, “Die Naguilklub“) verskaf die inligting wat op en via hierdie webwerf en adverteer en verkoop hierdie diens aan jou onderhewig aan die bepalings en voorwaardes wat hierin uiteengesit word en waarna hierin verwys word as “die Voorwaardes”, tensy anders vermeld. Vir die doeleindes van hierdie Voorwaardes beteken “Diens” toegang via die Dienskanale tot alle aanlyn inligting, e-poskorrespondensie, selfoonkorrespondensie, elektroniese koerante en tydskrifte en alle inhoud daarin, insluitend advertensies, foto’s, beeld- en klankmateriaal en artikels (“die Publikasies”).

1.2 Die Voorwaardes spesifiseer hoe jy die Dienskanale en die Diens kan gebruik, toegang daartoe kan verkry, daarna kan verwys of dit kan bekyk (gesamentlik “gebruik”).

1.3 Ons kan op enige tydstip die Voorwaardes wysig en die gewysigde Voorwaardes sal via enige van die Dienskanale beskikbaar gestel word. Enige verwysing hierin na die Voorwaardes sluit in die wysigings daartoe van tyd tot tyd.

1.4 Elke keer wanneer jy die Diens gebruik, bevestig jy dat jy gebonde is aan die Voorwaardes. Dit is jou verantwoordelikheid om gereeld hierdie Voorwaardes na te gaan vir veranderings of bywerkings. Jou voortgehoue gebruik van die Diens ná die verandering of bywerking van hierdie Voorwaardes word as voldoende kennisgewing beskou as jou aanvaarding om te voldoen aan die gewysigde Voorwaardes.

2. Ons sal jou persoonlike inligting privaat hou

Ons sal enige persoonlike inligting wat ons ontvang wanneer jy die Diens gebruik, beskerm en slegs gebruik met jou uitdruklike toestemming en onderneem om nie jou inligting met enige derde party te deel nie.

3. Jy moet registreer om die Diens te gebruik

3.1 Ons adverteer die Diens as ‘n uitnodiging aan jou om te registreer om die Diens te gebruik. Om die registrasieproses te begin, moet jy jou naam, van, e-posadres, kontaknommer en ‘n wagwoord (“Registrasie-inligting”) op die toepaslike blad van die Dienskanaal invul.

3.2 Ons sal die geldigheid van jou e-posadres nagaan deur vir jou ‘n outomatiese e-posboodskap te stuur wat ‘n verifiëringskakel bevat. Wanneer jy op hierdie verifiëringskakel klik, sal jy na ‘n bladsy gelei word wat bevestig dat jou e-posadres geverifieer is. Sodra dit gebeur het, begin die ooreenkoms vir jou gebruik van die Diens.

3.3 Wanneer jy registreer om die Diens te gebruik, word jou relevante kontakbesonderhede outomaties aangebring op ons e-poskorrespondensielys vir ons nuusbriewe. Jy kan ter enige tyd jou besonderhede van hierdie lyste verwyder ten einde geen verdere korrespondensie via hierdie kanale te ontvang nie. Hierdie keuse kan op die webtuiste onder jou rekeninginligting uitgeoefen word, of via skakels of dergelike stappe wat in ons korrespondensie aangedui word.

4. Gelde en betaling

4.1  Intekengeld sal maandeliks of jaarliks outomaties van jou bankrekening verhaal word, na gelang van die periode wat jy kies.

4.2 Ten opsigte van ‘n maandelikse periode van jou gebruik van die Diens, indien ons nie jou maandelikse intekeningsgeld ontvang het nadat dit betaalbaar is nie, kan ons jou toegang tot die Diens opskort.

4.3. Ten opsigte van ‘n jaarlikse periode van jou gebruik van die Diens, indien ons nie jou maandelikse intekeningsgeld ontvang het nadat dit betaalbaar is nie, kan ons jou toegang tot die Diens opskort.

4.4 Ons kan die Intekengeld aanpas, maar sal jou altyd in kennis stel voordat ons dit doen. Indien jy nie die bedrag van die aangepaste Intekengeld aanvaar nie, kan jy jou intekening op die Diens beëindig deur ons skriftelik hiervan in kennis te stel. Jou intekening op die Diens sal ten einde loop aan die einde van die maand waarvoor jy die laaste Intekengeld betaal het.

4.5 Jy betaal met behulp van Payfast per krediet- of debietkaart. Alle ander betaalmetodes sal aan jou gekommunikeer word sodra hulle beskikbaar word.

5. Gebruik jou Aanmeldbesonderhede om toegang tot die Diens te verkry

5.1 Elke keer wanneer jy toegang tot die Diens wil verkry, moet jy aanmeld met die e-posadres en wagwoord (“Aanmeldbesonderhede”) wat as deel van jou Registrasie-inligting deur jou verskaf is.

5.2 Bewaar jou Aanmeldbesonderhede op ‘n veilige plek om ongemagtigde toegang tot die Diens te verhoed. As jy vermoed dat daar ongemagtigde toegang verkry is of kon gewees het deur jou Aanmeldbesonderhede te gebruik, moet jy jou Aanmeldbesonderhede verander.

6. Inhoud wat jy verskaf

6.1 Alle inligting wat jy stuur, moet waar, akkuraat, aktueel en volledig wees. Jy mag nie ‘n wanvoorstelling van jou identiteit gee nie. Al hierdie inligting moet bygewerk en akkuraat wees.

6.2 Jy waarborg voorts dat jy gemagtig is om sodanige inhoud aan ons te verskaf.

7. Kommunikasie wat van jou af kom

Ons kan aanvaar dat alle elektroniese kommunikasie wat redelikerwys lyk of dit afkomstig is van jou of van ‘n persoon wat jy ons laat weet het gemagtig is om namens jou op te tree , wel van jou af kom.

8. Beskerming van die integriteit van die Dienskanale

8.1 Jy mag nie:

8.1.1 enige robot, snuffelprogram, skraper, diep skakel of ander soortgelyke geoutomatiseerde dataversamelings- of onttrekkingshulpmiddel, program, algoritme of metodologie of ander kunsmatige-intelligensie meganisme of voorwerp gebruik om sonder ons skriftelike toestemming toegang tot die Dienskanale of enige van die Publikasies te kry of dit te verkry, te kopieer of te monitor nie, of beskikbaar te stel aan enige derde party nie;

8.1.2 enige enjin, sagteware, nutsprogram, agent of ander toestel of meganisme (insluitend, sonder beperking, blaaiers, snuffelprogramme, robotte, avatars of intelligente agente of ander kunsmatige-intelligensie meganisme of voorwerp) gebruik of probeer gebruik om die Dienskanale te navigeer of deur te soek nie, behalwe die soekenjins en soekagente wat algemeen deur die Dienskanale beskikbaar is en algemeen beskikbare derdeparty-webblaaiers;

8.1.3 enige lêer wat virusse, wurms, ‘n Trojaanse perd of ander kontaminerende of destruktiewe kenmerke bevat, of wat andersins met die behoorlike werking van die Dienskanale inmeng, op die Dienskanale plaas of stuur nie;

8.1.4 probeer om die sagteware waaruit die Dienskanale bestaan of wat op enige wyse deel daarvan uitmaak, te ontsyfer, dekompileer, ontrafel of terugwaarts te ontwerp nie;

8.1.5 enige van die Publikasies vir jou eie sakedoeleindes herversprei of andersins gebruik nie, tensy jy uitdruklik skriftelik deur ons gelisensieer is om dit te doen;

8.1.6 die Dienskanale en/of die Publikasies gebruik op ‘n wyse wat ons, ons besigheid en/of enige van ons geaffilieerdes se naam sal beswadder of in ‘n negatiewe lig plaas nie;

8.1.7 vir onwettige of ongemagtigde doeleindes toegang tot die Dienskanale kry of dit gebruik op ‘n wyse wat ons regte of die regte van enige ander persoon skend of die toegang, gebruik of genot van ons rekenaarstelsels deur ‘n ander persoon beperk of verhinder nie;

8.1.8 materiaal op die Dienskanale plaas of daarheen stuur wat onwettig is of ‘n derde party se regte skend, of obseen, misleidend, onjuis, lasterlik, onwettig of strydig met kopiereg of ander intellektuele eiendomsreg is, of skadelik vir data, sagteware of die werkverrigting van ons of enige ander partye se rekenaarstelsel is nie.

8.2 Ons kan op enige tydstip sonder kennisgewing enige materiaal wat jy via die Dienskanale gestuur het, skrap asook  jou gebruik van enige deel van die Diens opskort, indien jy jouself skuldig maak aan enige van die aksies voorsien in klousule 8.1 hierbo.

9. Gedrukte publikasies

9.1 Wanneer ‘n Publikasie of deel van ‘n Publikasie gedruk word, moet die volgende kennisgewing op elke gedrukte bladsy verskyn: “Kopiereg Die Naguilklub, handelsmerk van Die Boekklub Eiendoms Beperk. Alle regte voorbehou

9.2 Jy mag net vir nie-kommersiële doeleindes Publikasies of enige deel van ‘n Publikasie op die Dienskanale gebruik, aflaai of kopieer, maar slegs as jy –

9.2.1 alle kennisgewings oor kopiereg, handelsmerk en ander intellektuele eiendom daarin behou;

9.2.2 ons as die bron van sodanige inhoud erken;

9.2.3 skrywers, fotograwe en ander persone erken soos hulle op die Dienskanaal erken word;

9.2.4 die datum meld waarop sodanige inhoud vanaf die Dienskanaal verkry is; en

9.2.5. vooraf ons skriftelike en uitdruklike toestemming daartoe verkry het.

10. Beëindiging van jou intekening op die Diens deur jou of ons

10.1 Jy kan jou intekening op die Diens op enige tydstip beëindig deur op jou profiel in te teken en die intekening beëindig. Geen terugbetalings sal gegee word nie.

10.2 Ons kan jou intekening op die Diens beëindig –

10.2.1 deur jou op enige tydstip kennis te gee; of

10.2.2 indien jy hierdie Voorwaardes verbreek.

10.3 By beëindiging ingevolge klousule 10.2.2 hierbo –

10.3.1 eindig al jou regte ingevolge hierdie Voorwaardes onmiddellik;

10.3.2 moet jy alle gelde en koste betaal wat jy tot op die beëindigingsdatum aangegaan het;

10.3.3 sal ons jou rekening sluit en jou Aanmeldbesonderhede deaktiveer;

10.3.4 sal ons al jou inligting in ons besit, behalwe inligting en data wat ons volgens wet verplig is om te hou, uit ons rekords verwyder.

10.3    By beëindiging ingevolge klousule 10.1 of 10.2.2 hierbo –

10.3.1 eindig al jou regte ingevolge hierdie Voorwaardes by verstrek van die periode waarvoor jy vooraf vir die Diens betaal het;

10.3.3 sal ons jou rekening sluit en jou Aanmeldbesonderhede deaktiveer;

10.3.4 sal ons al jou inligting in ons besit, behalwe inligting en data wat ons volgens wet verplig is om te hou, uit ons rekords verwyder.

11. Bepalings vir e-publikasies

“Besoeker” beteken enige persoon wat enige van die Dienskanale binnegaan of die Diens gebruik.

“Verskaffer” beteken Die Boekklub (Edms) Bpk.

11.2 Publikasieskedules en die vervangingslys

Publikasies word volgens wisselende skedules gepubliseer. Dit kan weekliks, tweeweekliks, maandeliks, kwartaalliks, en so meer gepubliseer word. Soms word die publikasie van sekere publikasies met ’n paar weke of maande oorgeslaan.

11.3 Veranderings aan diensaanbod

Die Verskaffer het die reg daartoe om enige aspek of deel van die Dienskanale, insluitend, maar nie beperk nie tot Inhoud, beskikbaarheidstye en toerusting wat vir toegang of verbruik vereis word, te wysig of te beëindig.

11.4 Toestemming om elektroniese kommunikasie te ontvang

Deur die gebruik van die Diens of e-pos-kommunikasie met Die Naguilklub, gee die Besoeker toestemming tot en erken dat enige en alle ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmaking, of enige ander kommunikasie aan alle wetlike vereiste(s) voldoen, insluitend, maar nie beperk nie tot die vereiste dat sodanige afgelewerde kommunikasie skriftelik moet wees.

11.5 Aanspreeklikheid

Die Dienskanale en alle Inhoud op die Dienskanale, insluitend, maar nie beperk nie tot enige huidige of toekomstige aanbieding van produkte of dienste, word “voetstoots” verskaf en kan onakkuraathede of tipografiese foute insluit. Die Verskaffer bied geen waarborg of verteenwoordiging met betrekking tot die beskikbaarheid, akkuraatheid of volledigheid van die Inhoud nie. Nóg Die Naguilklub, nóg enige beheermaatskappy, geaffilieerde of filiaalmaatskappy sal aanspreeklik wees vir enige direkte of indirekte spesiale, gevolglike of enige ander denkbare skade wat gely of aangegaan is, met betrekking tot die gebruik van, of die onvermoë om toegang te kry tot die inhoud of die Dienskanale of enige funksionaliteit daarvan, selfs al word Die Naguilklub uitdruklik daarvan in kennis gestel.

12 Verbreking van hierdie Voorwaardes

Indien enigeen van ons (“die Party in Verstek”) hierdie Voorwaardes verbreek of versuim om die verbreking binne veertien dae na ontvangs van skriftelike kennisgewing van die ander party (“die Veronregte Party”) reg te stel, mag die Veronregte Party, sonder benadeling van sy ander regte volgens wet, die Diens beëindig of onmiddellike spesifieke nakoming van al die Party in Verstek se verpligtinge eis, ongeag of die verpligtinge nou nagekom moet word of nie.

13. Kopiereg en intellektuele-eiendomsregte

13.1 Ons besit of is gelisensieer om alle intellektuele eiendomsregte in alle materiaal, tekeninge en data (gesamentlik “die Materiaal”) te gebruik wat op die Dienskanale beskikbaar gestel word. Dit sluit nie jou Persoonlike Inligting in wat altyd aan jou sal behoort en slegs in ooreenstemming met ons Privaatheidsbeleid deur ons gebruik sal word nie.

13.2 Enige ongemagtigde gebruik, aanpassing, reproduksie, verspreiding, afgeleide skepping, verkoop, uitsending of ander sirkulasie of aanwending van die Materiaal of enige deel daarvan, is ‘n skending van ons regte en ‘n verbrekling van hieride Voorwaardes.

13.3 Ons besit of is gelisensieer om die Handelsmerke, name, logo’s en diensmerke (gesamentlik “Handelsmerke”) te gebruik wat op die Dienskanaal vertoon word, ongeag of hulle geregistreer of ongeregistreer is. Jy moet ons uitdruklike en skriftelike toestemming kry indien jy enige Handelsmerk(e) wil gebruik of reproduseer vir enige doeleindes hoegenaamd.

13.4 Die Naguilklub behou die reg voor om te enige tyd en sonder kennisgewing enige veranderinge aan die Dienskanale, die Inhoud, of produkte en/of dienste beskikbaar op die Dienskanale aan te bring. Alle regte in en tot die Inhoud word gereserveer en behou deur die Eienaars van die spesifieke inligting. Tensy dit in hierdie Bepalings en Voorwaardes gespesifiseer word, word geen lisensie of enige ander reg, insluitend maar sonder beperkings aan kopiereg, handelsmerk of enige ander intellektuele-eiendomsregte in of tot die eiendom aan die Besoeker toegestaan nie.

14. Eksterne skakels

Eksterne skakels kan vir jou gerief verskaf word, maar hulle is buite ons beheer en ons doen geen voorstelling en gee geen waarborg oor hul inhoud nie. Indien jy eksterne skakels gebruik of daarop staatmaak, is dit op eie risiko. Wanneer jy eksterne skakels besoek, moet jy kennis neem van die betrokke eksterne webwerf se bepalings en voorwaardes en die risiko’s verbonde aan die gebruik daarvan.

15. Waarborge

15.1 Hoewel ons altyd probeer verseker dat die Dienskanale beskikbaar is, word die Diens en Dienskanale sonder waarborg aangebied. Onderhewig aan die Wet op Verbruikersbeskerming No. 68 van 2008, saamgelees met enige van sy Regulasies (gesamentlik “die WVB”), gee ons geen waarborge, voorstellings, verklarings of waarborge (hetsy uitdruklik, stilswyend of residueel) in hierdie verband nie.

15.2 Onderhewig aan die toepassing van die WVB:

15.2.1 ontken ons alle geïmpliseerde waarborge van bemarkbaarheid of geskiktheid vir ‘n bepaalde doel;

15.2.2 waarborg ons nie dat die Dienskanale en die inligting wat hulle bevat (die Publikasies ingesluit), die Diens of enige afvoer voortvloeiend uit jou gebruik van die Diens, of enige waarskuwing,

15.2.2.1 aan jou vereistes sal voldoen nie;

15.2.2.2 ononderbroke, betyds, beveilig en foutvry sal wees nie;

15.2.2.3 aan ‘n bepaalde maatstaf van akkuraatheid, volledigheid of betroubaarheid, prestasie of gehalte sal voldoen nie;

15.2.2.4 vry sal wees van virusse of enige ander data of kode wat die werking van jou rekenaar, data of netwerk te kan korrupteer of nadelig te beïnvloed nie.

15.3 Geen inligting wat jy by ons en/of ons gemagtigde diensverskaffers deur of van die Diens verkry, sal ‘n waarborg deur ons of die betrokke diensverskaffer skep nie.

15.4 Jy waarborg dat

15.4.1 jy wettige aanspraak op toegang tot die Dienskanale en gebruik van die Diens sal bekom en behou;

15.4.2 jy al die nodige toestemmings het, en vir die duur van die Voorwaardes sal hê, om die Diens te gebruik;

15.4.3 jy die bevoegdheid het om deur die Voorwaardes gebind te word.

16. Ons en jou aanspreeklikheid word beperk

16.1 Nóg Die Naguilklub nóg ons direkteure of werknemers sal aanspreeklik wees vir skade (behalwe voortvloeiend uit ons bedrieglike optrede of growwe nalatigheid) van enige aard wat direk of indirek veroorsaak kan word deur of toeskryfbaar is aan:

16.1.1 die Dienskanale en die inhoud van die Dienskanale;

16.1.2 jou gebruik van of staatmaak op inligting wat op of via die Dienskanale aangebied word;

16.1.3 jou doen of late, spesifiek inslkuitende jou gebruik van eksterne skakels wat op die Dienskanale beskikbaar is;

16.1.4 ‘n verbreking van die Voorwaardes deur jou;

16.1.5 die feit dat ons handel volgens jou opdragte of opdragte wat ons in goeder trou aanvaar na bewering van jou af kom;

16.1.6 onwettige toegang tot of monitering van inligting wat aan ons gestuur word;

16.1.7 enige fout of weglating ten opsigte van inligting wat aan ons gelewer word.

16.2 Jy sal nie aanspreeklik wees nie vir skade (behalwe voortvloeiend uit jou bedrieglike optrede of growwe nalatigheid) van enige aard wat direk of indirek veroorsaak kan word deur of toeskryfbaar is aan:

16.2.1 ons doen of late;

16.2.2 ‘n verbreking van die Voorwaardes deur ons.

16.3 Indien bevind word dat ons aanspreeklik is, word ons aanspreeklikheid beperk tot ‘n bedrag gelyk aan die gelde wat jy aan ons betaal het vir die Diens, vir ‘n tydperk van een maand voordat die skuldoorsaak ontstaan het.

16.4 Nóg ons nóg jy sal aanspreeklik wees vir indirekte of gevolgskade of verlies van winste van enige aard, en ongeag hoe dit kan ontstaan.

17. Jy vrywaar ons

Die aankoop of gebruik van enige produkte of dienste van die Dienskanale is op die Besoeker se eie risiko. Die Besoeker skeld Die Boekklub vry en hou ons onaanspreeklik vir enige verlies, besering of skade wat weens die aankoop of gebruik van die produkte op die Dienskanale gely is.

Jy vrywaar ons teen enige derdeparty-eise, skadevergoeding of koste (redelike prokureursgelde ingesluit) wat veroorsaak word of toeskryfbaar is aan jou

17.1 doen of late;

17.2 verbreking van hierdie Voorwaardes.

18. Adres vir regskennisgewings

18.1 Jy stem in om enige kennisgewing of regsproses met betrekking tot hierdie Voorwaardes te ontvang by die e-posadres wat tydens die registrasieproses verskaf is.

18.2 Jy moet enige kennisgewing of regsproses met betrekking tot hierdie Voorwaardes stuur na ons e-posadres by info@dienaguilklub.com.

19. Dit is die enigste ooreenkoms tussen jou en ons

19.1 Hierdie Voorwaardes is die enigste rekord van die ooreenkoms tussen jou en ons in verband met die Diens. Nie een van ons word gebind deur enige uitdruklike, stilswyende of geïmpliseerde voorstelling of waarborg wat nie in hierdie Voorwaardes opgeteken is nie.

19.2 Hierdie Voorwaardes vervang alle vorige skriftelike en mondelinge kommunikasie tussen ons oor die Diens.

19.3 Indien enigeen van ons ‘n vergunning of langer tyd aan die ander toestaan, sal dit nie enige van ons regte ophef of beperk nie, tensy ons uitdruklik skriftelik instem om die regte op te hef of te beperk.

20. Ons kan ons regte oordra met kennisgewing aan jou

Indien ons ons bates saamsmelt, verkoop of op ‘n ander wyse oordra en dit die oordrag van ons regte en verpligtinge ingevolge hierdie Voorwaardes aan ‘n derde party behels, sal ons jou laat weet voordat ons dit doen. Indien jy nie met die oordrag van ons regte en verpligtinge akkoord gaan nie, kan jy jou gebruik van die Diens met ingang van die datum van oordrag of oormaking beëindig.

21. Elke voorwaarde is skeidbaar

Indien enige bepaling van hierdie Voorwaardes onafdwingbaar is of word in enige jurisdiksie, sal die onafdwingbare aspek van daardie bepaling in sodanige jurisdiksie hanteer word asof dit nie by die Voorwaardes ingesluit is nie. Die oorblywende bepalings van die Voorwaardes sal geldig bly.

22. Oorgrens-oordrag van jou inligting

Van ons gemagtigde diensverskaffers kan buite Suid-Afrika gesetel wees. Jy stem in tot die oorgrens-oordrag van jou persoonlike inligting, sodat ons die Diens aan jou kan lewer. Ons sal sorg dat al sodanige gemagtigde diensverskaffers elk ‘n beveiligings- en privaatheidsbeleid en prosedures het om minstens dieselfde vlak van beskerming as ons Voorwaardes te bied.

23. Kinders kan die Diens slegs met toestemming gebruik

Indien jy jonger as 18 is, kan jy nie instem tot die Voorwaardes nie en mag jy die Diens slegs met die toestemming en betrokkenheid van ‘n ouer of ander regtens bevoegde persoon gebruik. Ons behou die reg voor om jou om inligting te vra wat nodig is om te bewys dat jy 18 jaar oud of ouer is, of dat jy die Diens met die toestemming en betrokkenheid van ‘n ouer of regtens bevoegde persoon gebruik.

24. Gebeure of omstandighede buite ons beheer

24.1 Indien gebeure of omstandighede buite enigeen van ons se redelike beheer (sg. “force majeure”) enigeen van ons (die “Geaffekteerde Party”) verhoed om enige van ons verpligtinge na te kom, sal daardie verpligtinge opgeskort word in soverre en so lank as wat die Geaffekteerde Party verhoed word om die verpligtinge na te kom.

24.2 Indien die force majeure meer as veertien (14) dae voortduur, kan die Geaffekteerde Party die Voorwaardes onmiddelik beëindig deur die ander party kennis te gee.

24.3 Force majeure sluit die volgende voorbeelde in, maar is nie beperk tot hierdie voorbeelde nie: ‘n onafwendbare natuurramp (“vis major”), ‘n onbeheerbare ongeluk (“casus fortuitous”), natuurkrag, staking, diefstal, oproer, ontploffing, opstand, oorlog (hetsy verklaar of nie), militêre operasies, aftyd van ‘n eksterne telekommunikasielyn, kragonderbreking, internasionale beperkings, enige vereiste van ‘n internasionale owerheid of ‘n regering of ander bevoegde plaaslike owerheid, of ‘n hofbevel.

25. Jou navrae en klagtes

Rig asseblief enige navrae of klagtes per e-pos aan info@dienaguilklub.com.

 

26. Die Wet op Verbruikersbeskerming (“WVB”) is op hierdie Voorwaardes van toepassing

Dié Dienskanale word deur Die Naguilklub in Suid-Afrika bestuur, bedryf en geadministreer. Toegang tot die Dienskanale vanuit gebiede of lande waar die Inhoud of aankoop van die produkte op die Dienskanale onwettig is, is verbode. Die Besoeker mag nie die Dienskanale in skending van Suid-Afrikaanse uitvoerwette en -regulasies gebruik nie. Indien die Besoeker die Dienskanale vanaf plekke buite Suid-Afrika binnegaan, is daardie Besoeker aanspreeklik vir die voldoening aan alle Suid-Afrikaanse uitvoerwette en -regulasies.

26.1 In die geval van ‘n konflik tussen hierdie Voorwaardes en die WVB sal die WVB geld.

26.2 Hierdie Voorwaardes is onderhewig aan en word uitgelê ooreenkomstig die wette van die Republiek van Suid-Afrika.

26.3 Jy onderwerp jou aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van die Republiek van Suid-Afrika oor enige dispuut oor die Dienste of die Voorwaardes.

27. Addisionele inligting

27.1 Volle naam:

Die Naguilklub, handelsmerk van Die Boekklub (Eiendoms) Beperk (Registrasienommer: 2018/100784/07.

27.2 Straatadres (insluitend vir ontvangs van diens):

1140 Meadow Lane
Heritage Hill
Centurion
0157
Suid-Afrika

27.3 Webadres: http://7vr.740.myftpupload.com

27.4 E-posadres (insluitend vir ontvangs van diens): info@dienaguilklub.com

27.5 Direkteure: S Smit, L Swift, J Theron & M Viljoen

28. Bewys van datum van uitreiking en weergawe van Voorwaardes

Tensy die teendeel bewys word, sal ‘n sertifikaat wat deur een van ons Direkteure geteken is genoegsame bewys wees van:

28.1 die datum van uitreiking en die inhoud van die Voorwaardes en nuwe Voorwaardes;

28.2 die datum van uitreiking en die inhoud van vroeëre weergawes van die Voorwaardes;

28.3 die datum en inhoud van enige kommunikasie en kennisgewings wat ingevolge die Voorwaardes gestuur is.

Kopiereg van hierdie Voorwaardes berus by Die Naguilklub. Hierdie dokument is laas bygewerk op 3 Augustus 2020.

29. Kommentaarbeleid

Ons is ten gunste van oop gesprek en wil aan al ons lesers die platform gee om saam te praat. Die “wagwoord” in die kommentaarafdeling van ons webwerwe is respek vir beide lesers en die mense en gebeure waaroor ons skryf. Ons sal nie seksisme, homofobie, rassisme of ander vorms van haatspraak duld nie en behou ons die reg voor om kommentaar te verwyder. Enige gedrag wat Die Naguilklub se kommentaarbeleid oortree, sal nie verdra word nie en mag lei tot die beeïndiging van jou dienste.